page-header

Etkinlikler

1- Güvenlikli İçki Sektörü Çalıştayı ( Sahte , Kaçak Üretim ve Satışın Önlenmesi)

Kaçak ve sahte üretimin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenmesi planlanan çalıştayın;

ilki 12-13 Mayıs 2016 tarihinde
ikincisi 21-22 Eylül 2017 tarihinde
üçüncüsü 1-2 Kasım 2018 tarihinde
dördüncüsü 14-15 Ekim 2021 tarihinde ilgili kamu kurumları ve sektörün katılımı ile yapılmış olup devam edecektir.

2- Coğrafi İşaret Denetim Kapanış Toplantıları

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nu gereğince yapılan denetimi ve sonuçlarını içeren bilgi toplantıları tüm sektörün ve denetim mercilerinin katılımıaracılığıyla yapılmıştır. Yapılan Coğrafi İşaret Kapanış Toplantıları’nın;

ilki 13.07.2018 tarihinde Ankara Mövenpick Otel
ikincisi 07.02.2019 tarihinde Ankara Bilkent Otel
üçüncüsü 12.05.2020 tarihinde pandemi nedeniyle Zoom Toplantısı ile gerçekleşmiş olup devam edecektir.

3- Akredite Alkollü İçki Laboratuvarı Kurulması

Gisder tarafından Çukurova Üniversitesi ile Alkollü İçkiler Laboratuvarı kurulması yönünde yapılan anlaşmaya istinaden maddi destek sağlanarak akredite bir alkollü içki laboratuvarı kurulmuştur. Söz konusu laboratuvar adli mercilerde dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa destek vermektedir.

4- Tarım ve Gıda Etiği Derneği Uluslararası Kongre Çalışması

25 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresine katkı sağlanmıştır.

Back to top of page