page-header

Ekonomik Önemi

Rakı sektörü, girdilerinin çok büyük bir bölümünü yurtiçinden sağlayan sektörlerden biridir.

Türkiye de sanayi girdileri büyük ölçüde yabancı kaynaklardan sağlamasına rağmen, rakı sektöründe %100’e yakın oranda yerli hammadde kullanılmaktadır.

İhracatı her geçen gün artan rakının ülke cari açığına da olumlu katkısı bulunmaktadır.

2021 yılı itibarıyla:

İhracat: 34,1 milyon USD

İç pazar büyüklüğü: 9,53 milyar TL

Yaratılan özel tüketim vergisi: 5,81 milyar TL

Yaratılan katma değer vergisi: 1,06 milyar TL

Kullanılan üzüm: 660,2 milyon TL

Kullanılan anason: 75,433 milyon TL

Kullanılan şişe: 181,71 milyon TL

Kullanılan etiket: 35,7 milyon TL

Kullanılan kapak: 98,1 milyon TL

Diğer ambalaj malzemesi: 3,08 milyon TL

Nakliye: 31,1 milyon TL

Back to top of page