page-header

Ekonomik Önemi

Rakı sektörü, girdilerinin çok büyük bir bölümünü yurtiçinden sağlayan sektörlerden biridir.

Türkiye de sanayi girdileri büyük ölçüde yabancı kaynaklardan sağlamasına rağmen, rakı sektöründe %100’e yakın oranda yerli hammadde kullanılmaktadır.

İhracatı her geçen gün artan rakının ülke cari açığına da olumlu katkısı bulunmaktadır.

2019 yılı itibarıyla:

İhracat: 35,1 milyon USD

İç pazar büyüklüğü: 4,63 milyar TL

Yaratılan özel tüketim vergisi: 3,26 milyar TL

Yaratılan katma değer vergisi: 834,56 milyon TL

Kullanılan üzüm: 156,16 milyon TL

Kullanılan anason: 47,3 milyon TL

Kullanılan şişe: 47,1 milyon TL

Kullanılan etiket: 25,5 milyon TL

Kullanılan kapak: 15,5 milyon TL

Diğer ambalaj malzemesi: 2,2 milyon TL

Nakliye: 6,1 milyon TL

Back to top of page