• TR
  • EN
İlkeler

Gisder üyeleri; üretim, satış ve pazarlama aktivitelerini gerçekleştirirken uyacakları bazı ortak prensiplerde anlaşmışlardır.

Üyeler, bu prensiplere uymayan davranışlarla açıkça mücadele edeceklerdir.

Rekabet:
Gisder üyeleri, Rekabet Kurumu ve Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yönetmeliklerine uygun şekilde davranacakladır.

Yasalara uyumlu olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere tüketicilerin tüm satış noktalarında, tercih ettikleri ürüne iyi koşullarda

ulaşabilmelerini takip edecek ve destekleyeceklerdir.

Uyumluluk ve etik:
Gisder üyeleri, yönetmelikler ve genel iş etiğine uygun şekilde davranarak, sektörde adil koşulların desteklenmesini sağlayacaklardır.

Doğru raporlama ve hesap tutma:
Gisder üyeleri, tüm alım, üretim, bandrol kullanımı ve satışlarını eksiksiz olarak beyan edeceklerdir.
Kalite ve inovasyon:
Gisder üyeleri, en yüksek kalite standartlarını uygulayarak, ürünlerinin kalitesini geliştirip koruyacaklardır. Inovasyonlarında tutarlı ve değer yaratıcı olacaklar,

şeffaf şekilde iletişimini sağlayacaklardır.
Sağlık ve güvenlik:
Gisder üyeleri, tüm aktivitelerinde güvenli iş yapış kültürünü öne çıkartacak ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişimini destekleyeceklerdir.
Sorumlu tüketim:
Gisder üyeleri, alkolün doğasını ve etkilerini anlamaktadır. Sorumlu ticaret, pazarlama ve tüketim davranışlarını destekleyeceklerdir.