page-header

İlkeler

Gisder üyeleri; üretim, satış ve pazarlama aktivitelerini gerçekleştirirken uyacakları bazı ortak prensiplerde anlaşmışlardır.

Üyeler, bu prensiplere uymayan davranışlarla açıkça mücadele edeceklerdir.

Uyumluluk ve Etik

Gisder üyeleri, yönetmelikler ve genel iş etiğine uygun şekilde davranarak, sektörde adil koşulların desteklenmesini sağlayacaklardır.

Yasalara uyumlu olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere tüketicilerin tüm satış noktalarında, tercih ettikleri ürüne iyi koşullarda ulaşabilmelerini takip edecek ve destekleyeceklerdir.

Doğru Raporlama ve Hesap Tutma

Gisder üyeleri, tüm alım, üretim, bandrol kullanımı ve satışlarını eksiksiz olarak beyan edeceklerdir.

Kalite ve İnovasyon

Gisder üyeleri, en yüksek kalite standartlarını uygulayarak, ürünlerinin kalitesini geliştirip koruyacaklardır. Inovasyonlarında tutarlı ve değer yaratıcı olacaklar, şeffaf şekilde iletişimini sağlayacaklardır.

Sağlık ve Güvenlik

Gisder üyeleri, tüm aktivitelerinde güvenli iş yapış kültürünü öne çıkartacak ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişimini destekleyeceklerdir.

Sorumlu Tüketim

Gisder üyeleri, alkolün doğasını ve etkilerini anlamaktadır. Sorumlu ticaret, pazarlama ve tüketim davranışlarını destekleyeceklerdir.

Back to top of page