page-header

GİSDER

Hakkımızda

2007 yılında kurulan GİSDER, Türkiye’nin Distile Alkollü İçki sektöründe önde gelen yerli girişimcilerinin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

GİSDER üyeleri, Türkiye ekonomisinde kayıtlı üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda faaliyet gösteren önemli şirketlerdir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı anlayışının benimsendiği bir sivil toplum kuruluşudur.

Genel Merkezi İzmir’dedir.

GİSDER Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında, Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı’na (OriGIn) üyedir.

15.04.2009 koruma tarihli ve 136 tescil numarası ile TPE de kayıtlı bulunan coğrafi işaret adı “rakı” olan ürünümüz baz alınarak Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği (GİSDER) olarak 07.03.2016 tarihinde OrıGIn’e üyeliğimiz gerçekleşmiş bulunmaktadır.

2003 yılında Cenevre’de kurulan Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı Örgütü – oriGIn – merkezi Cenevre’de bulunan, kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşudur Bugün 40 ülkeden yaklaşık 500 üretici birliğini ve diğer Coğrafi İşaret  ile ilgili kuruluşları temsil eden küresel bir kuruluştur.

Gisder tarafından Çukurova Üniversitesi il Alkollü İçkiler Laboratuvarı kurulması yönünde yapılan anlaşmaya istinaden maddi destek sağlanarak akredite bir alkollü içki laboratuvarı kurulmuştur. Söz konusu laboratuvar adli mercilerde dahil olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşa destek vermektedir.

 

Misyon ve Vizyon

Misyon

Sektörün sorunlarına, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacağı çalışmalar ile çözüm getirmeyi ve yasalara uyumlu sektörel ortamın tesis edilmesine destek vermeyi ilke edinmiştir.

Gisder, Türkiye’de faaliyet gösteren alkollü içki üreticilerini temsil etmeyi hedeflemiştir. Üyelerinin tümü, rakı üretimi başta olmak üzere distile alkollü içkilerin üretimini gerçekleştirir. Gisder’in logosu rakı üretiminde kullanılan geleneksel bakır damıtma imbiklerinden esinlenilerek tasarlanmıştır.

 Vizyon

Rakının, Türkiye’nin coğrafi ve kültürel değeri olarak tüm dünyada tanınan ve tüketilen bir içki kategorisi olmasıdır.

Back to top of page