• TR
  • EN
Ekonomik Önemi

Rakı sektörü, girdilerinin çok büyük bir bölümünü yurtiçinden sağlayan sektörlerden biridir.

Türkiye de sanayi girdileri büyük ölçüde yabancı kaynaklardan sağlamasına rağmen, rakı sektöründe %100’e yakın oranda yerli hammadde kullanılmaktadır.

İhracatı her geçen gün artan rakının ülke cari açığına da olumlu katkısı bulunmaktadır.

2013 yılı itibarıyla:

İhracat: 25,3 milyon USD

İç pazar büyüklüğü: 3,2 milyar TL

Yaratılan özel tüketim vergisi: 1,54 milyar TL

Yaratılan katma değer vergisi: 482,9 milyon TL

Kullanılan üzüm: 113,5 milyon TL

Kullanılan anason: 14,2 milyon TL

Kullanılan şişe: 36,5 milyon TL

Kullanılan etiket: 27,4 milyon TL

Kullanılan kapak: 27,4 milyon TL

Diğer ambalaj malzemesi: 3,0 milyon TL

Nakliye: 12,7 milyon TL