page-header

Pazar Büyüklüğü

Toplum Alkol Tüketimi

Türkiye’de tüketilen toplam alkollü içecek miktarı, tüm alkollü içeceklerin içeriğinde farklı miktarda yer alan saf alkolün toplam tüketimi olarak gözlenebilir. Alkol tüketimi 2004 ve 2019 yılları arasında geçen 15 yıllık sürede yalnızca %15,82 artış göstermiştir.

Aynı yıllar arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışının USD bazında artışının %115 olduğu (Kaynak : OECD, OCAK 2015) göz önüne alındığında tüketimin genel ekonomik büyümeye kıyasla oldukça yavaş ilerlediği sonucuna varılabilir.

Toplam Alkollü İçecekler Tüketimi

Türkiye alkollü içecekler pazarı fermente ve distile alkollü içecekler olarak iki ayrı grupta incelenebilir.

Fermente alkollü içeceklerin tüketimi 2012 yılına kadar artış gösterirken, 2013 yılından itibaren düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.

Rakı, distile alkollü içecekler grubundadır. Bu grup da benzer tüketim trendini yansıtmaktadır.

İthalat

İthal distile alkollü içecekler ise düzenli ve yüksek hızda artış göstermektedir.

Rakı Pazarı

Toplam rakı tüketimi Tekel döneminin sona erdiği 2004 yılından itibaren artış ve azalışlar göstermiştir.

2019 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla oranla %29 luk bir düşüş görülmektedir.

Back to top of page