• TR
  • EN
Pazar Büyüklüğü
Toplam Alkol Tüketimi

Türkiye’de tüketilen toplam alkollü içecek miktarı, tüm alkollü içeceklerin içeriğinde farklı miktarda yer alan saf alkolün toplam tüketimi olarak gözlenebilir. Alkol tüketimi 2004 ve 2015 yılları arasında geçen 11 yıllık sürede yalnızca %15,82 artış göstermiştir.

Aynı yıllar arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışının USD bazında artışının %115 olduğu (Kaynak : OECD, OCAK 2015) göz önüne alındığında tüketimin genel ekonomik büyümeye kıyasla oldukça yavaş ilerlediği sonucuna varılabilir.

ALKOL

Toplam Alkollü İçecekler Tüketimi

Türkiye alkollü içecekler pazarı fermente ve distile alkollü içecekler olarak iki ayrı grupta incelenebilir.

Fermente alkollü içeceklerin tüketimi 2012 yılına kadar artış gösterirken, 2013 yılından itibaren düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.

ALKOL

Rakı, distile alkollü içecekler grubundadır. Bu grup da benzer tüketim trendini yansıtmaktadır.

ALKOL
İthalat

İthal distile alkollü içecekler ise düzenli ve yüksek hızda artış göstermektedir.

ALKOL
Rakı Pazarı

Toplam rakı tüketimi Tekel döneminin sona erdiği 2004 yılından itibaren artış ve azalışlar göstermiştir.

2015 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla oranla %2,6 lik bir düşüş görülmektedir.

ALKOL

ALKOL

ALKOL