page-header

Rakı Kategorisi

Rakının Tanımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2005/11 numaralı Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne göre rakının tanımı şöyle yapılmıştır:

Yalnızca suma veya tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumanın, 5.000 litre veya daha küçük hacimli geleneksel bakır imbiklerde,

anason tohumu (Pimpinella anisum) ile ikinci kez distile edilmesiyle sadece Türkiye’de üretilen distile alkollü içkidir.

Rakının ;

– Üretiminde ikinci kez distilasyona alınan toplam alkolün en az % 65’i suma olmalıdır.

– Hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün litresinde en fazla 10 gram olmalıdır.

– Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 100 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

– Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır.

– Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 miligram olmalıdır.

– Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır.

– Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmelidir.

Özel sektörün inovatif çalışmaları ile rakı genel tanım ve özelliklerine bağlı kalan çeşitli yenilikler tüketicilerin beğenisine sunulmuştur. Gisder, rakıda inovasyonun devam etmesi gerektiğine inanmakta ve yeniliklerin ithal ürünlerle rekabet etmek için önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.

Günümüzde Rakı Kategorileri
Klasik Rakı

Suma ve tarımsal kökenli etil alkolün (hacmen en fazla %35) karıştırılması ve bakır imbiklerde anason tohumu eklenerek ikinci kere damıtılması ile elde edilir. Üretimde elde edilen baş ve son mamüller takip eden imbik damıtımlarına eklenebilir.

Harman Rakı

Mevcutta üretilmiş olan dökme rakıların bir veya daha fazlasının, belirlenen miktar ve oranda “harman”lanması işlemi ile oluşan rakıdır.

Suma ve tarımsal kökenli etil alkolün (hacmen en fazla %35) karıştırılması ve bakır imbiklerde anason tohumu eklenerek ikinci kere damıtılması ile elde edilir. Üretimde elde edilen baş ve son mamüller takip eden imbik damıtımlarına eklenebilir.

Yaş Üzüm Rakısı

Yalnızca yaş üzüm sumasının bakır imbiklerde anason tohumu eklenerek ikinci kere damıtılması ile elde edilir. Ürün etiketinde “Yaş Üzüm Rakısı” ibaresine yer verebilmek için %100 yaş üzüm ile üretilmiş olması lazımdır, diğer bir deyişle o ürünün içine kuru üzüm suması veya tarımsal kökenli etil alkol eklenemez.

3 Distile Rakı

Yalnızca sumanın bakır imbiklerde, her defasında anason tohumu eklenerek 3 kere damıtılması ile elde edilir.

Organik Rakı

Yalnızca organik sumanın bakır imbiklerde organik anason tohumu eklenerek ikinci kere damıtılması ile elde edilir. Üretiminde kullanılan üzümlerin, anasonun ve üretim sürecinin tamamıyla organik olduğu, hiçbir kimyasal maddenin girmediği bir sertifikasyon süreci izlenmelidir.

Göbek Rakı

Yalnızca sumanın, anason tohumları ile bakır imbiklerde damıtılması aşamasında baş ve son mahsül imbik yüklemesinde kullanılmaz, 5 bölümlü damıtmanın yalnızca 3. bölümü olan ve göbek olarak tabir edilen kısmı alınarak üretilir. Diğer bir deyişle rakı üretiminde damıtım bir süreçtir yani belirli bir zaman boyunca devam eden bir işlemdir. Göbek rakı ise yalnızca bu sürecin ortasındaki zaman diliminde elde edilen mahsulün kullanılarak üretilmesidir.

Meşe Fıçıda Dinlendirilmiş Rakı

Genel rakı üretim süreçleri aynen takip edildikten sonra damıtımdan çıkan rakının bir kısmının meşe fıçılarda dinlendirildiği çeşittir. Son ürün meşeden dolayı kendine özgü bir renk, koku ve tat kazanır.

Yıllandırılmış Rakı

Genel rakı üretim süreçleri aynen takip edildikten sonra damıtımdan çıkan rakının, şişe üzerinde beyan edilen yıl süresince, yalnızca meşe fıçılarda yıllandırıldığı çeşittir. Meşenin gözenekli yapısı sayesinde oksijenle teması sağlanmış, meşeden dolayı renk, koku ve tat olarak meşe notaları kazanmış rakıdır.

Şeker İlavesiz Rakı

Genel rakı üretim süreçleri aynen takip edildikten sonra, içim derecesine indirme aşamasında beyaz rafine şeker ilavesi olmadan üretilen rakı, şeker ilavesiz olarak adlandırılmaktadır.

Back to top of page