page-header

Yönetim

Yönetim Kurulu
Gisder Üyelerimiz
Egemen Demirtaş
Yönetim Kurulu Başkanı
Çağıl İmre Öktem
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent Selen Sarper
Yönetim Kurulu Sekreteri
Osman İmre
Sayman
Cem Bülent Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi
Şeref Şencanbaz
Yönetim Kurulu Üyesi
Bora Konuralp
Yönetim Kurulu Üyesi
Tülay Aktan
Genel Sekreter
Back to top of page